Informatii proiect finantat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020.

Titlul proiectului: ”Imbunatatire competitivitatii EIFFEL PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru laborator de tehnica dentara”, 

Denumirea beneficiarului: SC EIFFEL PRAXIS SRL 

Scopul proiectului: dezvoltarea si modernizarea EIFFEL-PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente specifice activitatii aferente codului CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice.

Obiectivele specifice

  • Cresterea numarului de salariati cu 3 persoane pana la finalul perioadei de implementare;
  • Achizitia a 13 echipamente (dotari/active corporale), si 1 soft (dotari/active necorporale), specifice activitatii desfasurate (laborator tenhica dentara);

Rezultatele proiectului:  

  1. Angajarea a 3 persoane noi prin proiect cu norma intreaga care duce la indeplinirea obiectivului specific: cresterea numarului de salariati cu 3 persoane pana la finalul perioadei de implementare; 
  2. Achizitia a 13 echipamente (dotari/active corporale), si 1 soft (dotari/active necorporale), care va duce la indeplinirea obiectivului specific: achizitia a 13 echipamente (dotari/active corporale), si 1 soft (dotari/active necorporale) specifice activitatii desfasurate (laborator tenhica dentara);

Data de începere: 18.02.2020

Perioada de implementare: 01.06.2019-31.12.2020

Valoarea totală a proiectului este de 263.964,08 lei, din care  211.171,26 lei finanțare nerambursabilă, respectiv 179.495,58 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR si 31.675,68 lei contributie nationala.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitatiwww.fonduri-ue.ro.  Date contact:                                              EIFFEL PRAXIS SRL

Popescu  Cosmin George

Administrator SC EIFFEL PRAXIS SRL EIFFEL PRAXIS SRL

Tel 0722466737